Hvorfor bruker vi kalk i bygningsmaterialer?

Kalk er en vanlig ingrediens i flere typer byggematerialer, og har blitt tatt i bruk nesten like lenge som mennesker har konstruert boliger og andre bygninger. Dette skyldes først og fremst kalkens karakter som et allsidig byggemateriale med en rekke gode kvaliteter og egenskaper.

Et naturlig mineral

Kalk er et mineral som finnes naturlig i bergarter og stein. Kalkstein består av de to mineralene kalsitt og aragonitt. Kalksteinsforekomster består av forskjellige skallfragmenter fra marine organismer, presset sammen på havbunnen over lang tid. Slike kalksteinsformasjoner kommer til syne på grunn av landhevelse og erosjon. Områder hvor man finner kalkstein har derfor tidligere vært under vann.

Kalk er et historisk materiale

Kalkstein har blitt brukt som bygningsmateriale gjennom hele menneskets historie. De eldgamle egypterne brukte kalk i mørtel for bygningskonstruksjoner allerede for omtrent 6 000 år siden. Mørtel med kalk ble også benyttet i India for rundt 4 000 år siden, og i det eldgamle Romerriket ble to typer kalkstein brukt i mørtel sammen med vulkansk aske. Dette kalles i dag «romersk betong». Denne betongen var revolusjonerende i sin tid, og gjorde at Romerriket kunne bygge fantastiske bygninger som vi fremdeles kan se rester av den dag i dag.

Hvorfor bruker man kalk?

Kalk har et bredt bruksområde og er velegnet i ulike typer bygningskonstruksjoner. Det kan brukes i fremstillingen av mørtel, gips, kalkmaling, betong og sement. Hvis kalk har blitt utsatt for veldig høyt trykk og varme over en gitt periode, kan det også omdannes til marmor.

Kalk har mange kvaliteter som gjør det nyttig i byggematerialer og effektivt å arbeide med. Det adherer, koherer og har både luftinnhold og vanninnhold. Det har en krystallisert oppbygning, og kan enkelt spres ut i flytende form. Kalk har også god trykkfasthet, bindingsstyrke og fleksibilitet.

Vil du lese mer?

For mer informasjon om bygningsmaterialer og -konstruksjoner anbefaler vi å ta en titt på våre andre artikler. Trykk her for å lese om demninger, eller her for å lese om historien til Y-blokka i Oslo.