I siste reviderte utgave av NS-EN 1090-2:2018, er det noen endringer innen kravelementene. Dette er endringer som kan eller vil påvirke bedriftens produksjonskontrollsystem og sertifiseringsgrunnlag.
Vi har utarbeidet et rundskriv hvor vi gir en orientering om noen av endringene som er gjennomført for kravelementene innen klasse E -Stålkomponenter.

Vi vil under våre revisjoner i 2020 legge kravene i revidert NS-EN 1090-2 til grunn. Vi vil se at disse kravene er etablert og iverksatt, samt at bedriftens produksjonskontrollsystem er oppdatert innenfor de relevante områder.

Rundskriv 1/20, Januar 2020: Endringer i kravelementer