«Det finnes et pulver – Genus pulveris – som av natur lager fantastiske ting. Når det blandes med kalk og stein, og tilsettes vann, vil det herde og bli solid. Det gir ikke bare vanlige bygninger stor styrke, men også murer som bygges i havet blir så sterke at selv ikke bølger og strøm klarer å ødelegge dem

Sitat av Vitruvius år 25 f.Kr, romersk sivilingeniør.

1. Det mest brukte materialet på planeten

Betong brukes mer enn noe annet menneskeskapt materiale på planeten.

2. En kubikkmeter betong per person

Det produseres litt over 7 milliarder kubikkmeter betong hvert år. Dette tilsvarer en kubikkmeter betong for hver person som finnes på jorden.

3. Verdens største flyttbare betongkonstruksjon er norsk

Troll A. Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass
Troll A. Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass

Verdens største flyttbare betongkonstruksjon, oljeplattformen Troll A, regnes som et av de største ingeniøroppdragene gjennom tidene. Plattformen er 472 meter høy og 678 000 tonn tung, og ble slept fra Vats ut til Troll-feltet utenfor Hordaland. Troll-feltet er verdens største gassfelt og Norges mest verdifulle oljefelt.

Betongplattformen er den største menneskeskapte konstruksjonen som er flyttet på jordens overflate noensinne.

4. Concretus

Verdens største kuppel i betong
Verdens største kuppel i betong.

Det engelske ordet for betong, «concrete» kommer fra det latinske ordet «concretus» som betyr blandet eller grodd sammen.

5. Antikkens Roma er bygget av betong

Romerske arbeidere blandet kalk, vann og vulkansk aske fra Vesuvius og kalte betongen «pozzolana».

6. Armert betong beskytter mot vann og flammer

Armert betong er det byggematerialet som er mest motstandsdyktig mot både brann og vann. Takket være  liten termisk ledningsevne av er betong effektivt mot brann. Betong er også naturlig vannavstøtende, og bruk av membran og spesielle blandinger gjør den vanntett.

7. Stammer tilbake til 5600 år før Kristi fødsel

Det eldste funnet av sementlignende bindemiddel kan spores tilbake til 5600 år f.Kr. Funnet ble gjort i et hyttegulv ved elven Donau.

8. Verdens første vei av betong ble bygget i 1909

Den første betongveien ble bygget i USA i 1909. Frem til da ble veiene bygget med murstein, brostein eller med stein og grus toppet med tjære.

9. Oslo havnelager var Europas største helstøpte betongbygg

Oslo havnelager 1930
Oslo Havnelager, foto fra ca. 1930.

Oslo Havnelager ble oppført mellom 1916 og 1920. Bygget var lenge Europas største helstøpte betongbygg, og var så solid at fjerde etasje ble brukt som tilfluktsrom under andre verdenskrig. I 1965 fikk bygget tildelt prisen Betongtavlen.

10. Den britiske hæren brukte betong for å oppdage fiendens fly

Før radaren ble utviklet, brukte den britiske hæren «lytteører», eller akustiske speil av betong for å oppdage fly. Et stort antall av de lydreflekterende, uthulte betongblokkene ble plassert rundt langs Englands kyst i starten av andre verdenskrig. Mange står der den dag i dag.