NOBIEspen Mikalsen er et av Norges ledende betong- og industrikonsern. Historien startet med tømmer og treskoproduksjon i 1934, før de begynte å produsere betongblokker til grunnmur. Etter hvert ble produksjonen utvidet til både støping av rørprodukter og senere betongelementer.

I dag leverer NOBI tjenester til fem virksomhetsområder: vann og avløp, bygg, samferdsel, ferdigbetong og sandtak, samt produkter til hage, park og gater.

Det var bestefaren til Espen Mikalsens som grunnla bedriften, og i dag er Mikalsen tredje generasjons konsernsjef og daglig leder. Bedriften har lokaler både i Askøy, Voss og Bergen.

Hvor lenge NOBI har vært sertifisert av Kontrollrådet er ikke Mikaelsen helt sikker på, men at det er lenge, det er det ingen tvil om.

– Jeg begynte å jobbe i produksjonen som åtteåring, og jeg husker godt at vi merket produktene våre med produsentens godkjenningsnummer, og dette var på 70-tallet. Jeg husker når Alf Askeland fra Kontrollrådet kom på revisjonsrunder, han var en person vi respekterte mye.

NOBI er sertifisert innenfor de fleste klasser, både betongelementer, rør- og kummer, gate-, vei- og parkprodukter, tilslag, fabrikkblandet betong og slakkarmerte betongelementer for å nevne noen.

Kontrollrådet gjør at bransjen tar kvaliteten på alvor

 

NOBI lokaler

Mye har skjedd i Kontrollrådets 50 år, og Mikalsen mener bransjen har endret seg på flere måter.

– Jeg husker selv fra jeg var guttunge at målet var å produsere mest mulig, men man var ikke alltid like nøyaktig og opptatt av dokumentasjon og kontrollomfang. Det er uten tvil en viktig rolle Kontrollrådet utfører for betongbransjen, som gjør at vi tar kvaliteten på alvor. Kontrollrådet tilfører bedriftene også kunnskap og oppdaterer oss på revisjon av standarder. Jeg synes også det har skjedd en konsolidering i bransjen, og kvaliteten her i Norge har hevet seg.

Mikalsen tror på ytterligere struktureringen av bransjen.

– Jeg tror det vil skje en ytterligere strukturering i bransjen, det har eskalert de siste 10 årene. Det har vært flere oppkjøp, og jeg tror på sikt at det blir bli færre bedrifter, med større enheter. Det vil også skje mye i bransjen nå de kommende generasjonsskifter står for tur.

Fokuset på pris og kvalitet vil fortsette

Han tror bransjen og markedets fokus vil være det samme som det har vært de siste årene, lavest mulig pris, med høyest mulig kvalitet.

– Mange vil ha det så rimelig som mulig, kvalitet og krav til dokumentasjon tar kundene opp etter at kontrakt er inngått.

Kontrollrådets rolle i betongbransjen

– Kontrollrådets rolle er viktig. Vi trenger Kontrollrådet med sin detalj- og fagkunnskap om våre produkter. Andre sertifiseringsorganer har ikke den innsikten vi trenger, og jeg tror Kontrollrådets fagkunnskap er mye av grunnen til at vi har høyest mulig kvalitetsnivå på alt vi leverer. Det gagner bedriftene at vi har et kritisk Kontrollråd som ser oss i kortene, og ber oss om å foreta korreksjoner slik at alt er på plass, avslutter Espen Mikalsen.