Hva er egentlig støpejern?

Støpejern får folk til å tenke på hyggelige vedovner og de gamle vaffeljernene som henger på veggen på hytta. Men hva er egentlig støpejern og hva annet kan det brukes til?

Fellesbetegnelse på ulike legeringer av jern

Støpejern er fellesbetegnelsen på en rekke ulike legeringer av jern, som har til felles at de inneholder 2-4,5% karbon, og en varierende mengde silisium. Støpejern lages på en måte som ligner fremstillingen av stål, men med et høyere karboninnhold. Den mest fremtredende forskjellen på disse to materialene er at ,mens stål er svært vanskelig å forme, kan støpejernet smeltes og formes til omtrent hva som helst.

Fremstilling av støpejern

Fremstillingen av støpejern foregår ved at råjern, karbon og andre legeringselementer smeltes i en smelteovn, for deretter å tappes i en øse. I øsen tilføres nye legeringselementer, avhengig av hvilke egenskaper man vil gi støpejernet, og materialet formes til det man ønsker i en sandform.

Man skiller mellom grått og hvitt støpejern, etter utseendet på bruddflaten. Karbonet i den grå varianten opptrer som grafitt, mens det i den hvite foreligger som sementitt. Det hvite støpejernet er hardt og slitesterkt og brukes ofte til slitedeler, mens det grå har en rekke kvaliteter som gjør at det ideelt til bruk i alt fra ovner til maskindeler.

Gategods, stekepanner og bildeler

Som tidligere nevnt har støpejern en rekke bruksområder, og er en større del av vår hverdag enn mange tror. Hver dag går eller kjører de fleste over kumlokk, også kjent som gategods, og disse er fremstilt av en type støpejern. Bilen man kjører over disse kumlokkene med kan ha motor-, styrings- eller bremsedeler som er formet av støpejern.

Les mer: Seks ting du kanskje ikke visste om kumlokk

Soilrør, rørene som fører gråvann og kloakk fra boliger og ned til kloakksystemet, er også ofte av støpejern. Soilrør av plast brukes også, men på grunn av støpejernets branntekniske kvaliteter installeres det fortsatt ofte soilrør av dette materialet.

Større strukturer av støpejern er heller ikke uvanlig, og i en periode var støpejernsbroer vanlig. De amerikanske branntrappene på utsiden av boligblokker vi ofte ser på TV er som regel laget av støpejern.

Tidligere tiders lokomotiver var i stort omfang laget av støpejern, og det samme gjelder deler av flygler, ornamenterte hageporter, kunstgjenstander og mye annet. Støpejern har vært med oss lenge og det har kommet for å bli, og vi i Kontrollrådet opptatt med å sertifisere støpejern av god kvalitet!

Kontrollrådet sertifiserer innenfor ulike områder

Vi sertifiserer støpejern, men også mange andre produktområder. Les om hvilke produktområder Kontrollrådet sertifiserer her.