Murverk: historisk byggeteknikk

Murverk er en historisk metode for bygningskonstruksjon, og muring som teknikk har blitt benyttet nesten like lenge som mennesker har konstruert bygninger og andre strukturer. Murverk kan bestå av mange forskjellige materialer, både naturlige og menneskeskapte. Natursteinsmurer som er lagt uten mørtel kalles gjerne «tørrmur». Murverk med en form for bindemiddel i fugeleddet, for eksempel mørtel, er mest vanlig.

Materialer i murverk

Murverk har en stor kapasitet for bæreevne, og kan tåle store påkjenninger i tyngde. Det har derimot liten strekk- og bøyningsevne uten armering.

Bestanddelene i murverk kan lages av forskjellige materialer. De fleste vanlige typer stein kan benyttes, både i opprinnelig og bearbeidet form. Den vanligste måten å bygge murverk er med teglstein, som er brent i ovn. Det er også mulig å lage murverk av støpte steiner i betong.

Murverk: byggeteknikk med lang fortid

Murverk har vært benyttet som byggeteknikk i omtrent 9000 år. De første murverkene ble laget ved at naturstein ble stablet oppå hverandre. Leire som ble tørket og støpt ble også brukt i noen av de tidligste murverkene i menneskets historie.

I dag er det eldste murverket som vi kjenner til en mur som ble oppført i byen Jeriko omtrent 6 800 fvt. Muren består av leire som er både soltørket og brent.

Les mer om byggematerialer og deres historie: «Betongens historie».

Murverk i Norge

I dag er de eldste, bevarte bygningene av murverk i Norge de som ble oppført i naturstein på 1100-tallet. Disse byggene omfatter blant annet ulike typer kirkebygg, hvor Nidarosdomen er en av dem. Murverk av teglstein ble vanligere i Norge senere, og produksjon av teglstein ble ikke vanlig og utbredt før rundt 1700-tallet.

Trykk her for å lese «De første norske byggene i armert betong».

Vil du lese mer om byggematerialer, konstruksjoner og bygninger?

Les mer om interessante byggekonstruksjoner i «Demninger – betong og vann i skjønn forening», eller trykk her for å lese om norske bygg i betong.