Nå er det enklere å gjenbruke betong

Miljødirektoratet har endret avfallsforskriften, og dette resulterer i at det nå blir enklere å gjenbruke materialer fra nedknust betong. Dermed kan man lettere gjenvinne bygningsmaterialer i bygg- og anleggsvirksomhet, og spare ressurser og materialer. Dette kan være svært positivt for miljøet, og er et steg i riktig retning for mer bærekraftig industri og byggevirksomhet.

Fra upresise retningslinjer til klarhet om gjenbruk av betong

Det har hersket forvirring i byggebransjen, og retningslinjene for når betong kan gjenvinnes har vært uklare. Med den nye presiseringen av forskriften blir det enklere å navigere i gjenvinningsprosesser, og bygge- og industribransjen kan komme nærmere målet om økt gjenvinning av materialer.

Forskriften gir tydeligere og mer presise retningslinjer for hvordan betong skal håndteres etter riving, og hva som kan gjøres med betong og tegl som et avfalls- og restprodukt. Med presiseringer om miljøhensyn, kartleggingskrav og krav om forholdsmessig bruk er det tydeligere hvordan man skal gå frem for å unngå at betong og tegl unødvendig havner på deponi.

Forskriftsendringen trådte i kraft 1. juli 2020.

Les hele forskriften hos Miljødirektoratet her. 

Hvordan kan betong gjenbrukes?

Betong fra rivningsprosjekter eller fra restaureringsarbeid kan brukes til alle mulige nye, egnede anleggsarbeider. Anleggsarbeider som er egnet for gjenbruk av betong blir av Miljødirektoratet forklart som for eksempel etablering av veier eller parkeringsplasser, eller eventuelt rehabilitering av terreng. Gjenbrukt betong er altså i stor grad egnet som materiale når det behøves fyllmasse, såfremt materialet er rent og fritt for miljøskadelige stoffer.

Lyst til å lese mer om betong? Les «Norske bygg i betong» her. 

Hva sier egentlig den nye forskriften om gjenvinning av betong?

Forskriften gjelder betong og tegl fra restaurering eller riveprosjekter, som kan benyttes til ulikt anleggsarbeid i tilfeller hvor det er naturlig å erstatte det med andre nye materialer. Det er presisert at det skal være hensiktsmessig å erstatte materialene som opprinnelig ville vært brukt.

Det er viktig at betong eller tegl fra rivningsprosjekter som gjenbrukes også er egnet til anleggsarbeidet. Mengden som brukes må være korrekt i forhold til formålet, og materialet skal bare brukes på prosjekter som ville blitt gjennomført uansett.

Kartlegging av byggematerialene før bruk

Det er viktig at eventuelle miljøfarlige stoffer i betongen som gjenbrukes er kartlagt før materialet skal benyttes i nye anleggsarbeider. Det vil si at det må gjøres rede for hva betongen eller teglet inneholder før selve rivingen, hvis det er bestemt at materialene skal gjenbrukes. Det er et krav om at kartleggingen gjøres av noen med miljøteknisk kompetanse, som kan foreta en korrekt vurdering av materialenes egenskaper og sammensetning.

Les mer fra Kontrollrådet på vår blogg

Vil du lese mer om betong og byggematerialer?

Trykk her for å lese «Brutalisme – Helstøpt betongarkitektur».

Eller trykk her for å lese «Var betongen bedre før i tiden?».