Asfalt – verdens mest resirkulerte materiale

Hvis du spør mannen i gata hva som er det mest resirkulerte materialet i verden vil du kanskje få svar som “papir”, “plast” eller “aluminium”, men det mest resirkulerte materialet i verden er faktisk asfalt.

I Norge benyttes nær 100 % av all gjenvunnet asfalt, men det betyr ikke at prosessene for gjenvinning og gjenbruk ikke kan forbedres. Det er et stort potensial for å redusere klimautslipp knyttet til asfaltindustrien. Asfalt er et viktig materiale i samfunnet, og en del av en bærekraftig industri og sirkulær økonomi.

Asfalt – det foretrukne valget for bygging av vei

Asfalt har helt unike egenskaper som skiller det fra andre materialer som betong, brostein og grus. Det er ikke uten grunn at de fleste veier er bygget av nettopp asfalt. Tenk på all den belastningen en vanlig bilvei utsettes for. Ikke bare må den tåle kjøretøy i forskjellige størrelser og vektklasser, fra personbiler til semitrailere, den må også tåle en rekke miljømessige påkjenninger, som frost, vann og temperatursvingninger, samtidig som veien må ha nok trekkraft for at biler skal kunne holde seg godt på veien uten å skli. Konstruksjon og reparasjoner må utføres så raskt som mulig slik at arbeidet ikke påvirker økonomiske faktorer i samfunnet, som for eksempel at folk ikke kommer seg på jobb.

Det er mye å be om for ett materiale, men asfalt takler både vektbelastning, vann og ulike temperaturer, er lett tilgjengelig og kan enkelt repareres. Asfalt tørker også raskt og kan kjøres på nesten med en gang det er lagt. Det gjør at vi får trygge veier å kjøre på, og at selve konstruksjonen og nødvendige reparasjoner utføres raskt og effektivt med minimal påvirkning på resten av samfunnet.

Asfalt på gjenvinningstoppen i både Europa og USA

I Europa resirkuleres 70 % av all asfalt, og i USA er tallet enda høyere, der blir 90 % av all asfalt resirkulert. Også i Norge ligger asfalt på toppen av materialgjenvinning, det viser denne artikkelen fra SSB. Ifølge en rapport produsert av European Asphalt Pavement Association (EAPA) var totalproduksjonen av asfalt i Norge i 2020 på 6,9 millioner tonn, men bare 840 000 tonn returasfalt var tilgjengelig for gjenbruk. Det betyr at selv om vi resirkulerer mye asfalt er det fremdeles behov for mer nyvinning av materiale.

Hvordan kan vi redusere utslipp fra asfaltindustrien?

Ifølge årsrapporten til Kontroll for Asfaltgjenvinning er bruk at returasfalt som råvare i ny asfaltproduksjon det som gir den beste miljømessige gevinsten. Asfaltproduksjon står for hele 85 % av alle klimautslipp knyttet til asfaltindustrien. Selv med en gjenvinningsprosent på 90 – 105 % av mottatt returasfalt i Norge, er det fremdeles viktig at vi fortsetter å utvikle prosesser og materialer som kan gi enda større miljøfordeler.

Hvilke materialer vi bruker i asfaltproduksjon kan gjøre en forskjell også når det kommer til gjenbruk av returasfalt. I en masteroppgave av Tonje Tenold Vannebo, publisert av Statens Vegvesen, skriver Vannebo at “produksjon av asfaltmasser med gjenbruk av PMB-baserte asfaltmasser gir lavere klimagassutslipp enn asfaltmasser basert på nytt materiale når både råvareproduksjon og verksproduksjon vurderes”.

Asfalt med lengre levetid

I Norge er polymermodifisert bitumen, PMB, lite brukt som bindemiddel i asfalt. Ifølge Stein Hoseth, avdelingsingeniør ved Veiteknisk laboratorium ved NTNU/SINTEF, er begrunnelsen at PMB er dyrere enn andre bindemidler, men han legger til at nytteverdien til PMB er langt større, blant annet fordi den gir asfalten lengre levetid. Når asfalten varer lengre, reduserer det behovet for ny asfaltproduksjon.

Les mer fra Kontrollrådet: