Hvordan kan betong og sement sikre hus mot skred?

Mange hjem i Norge er bygget på kvikksand. Hvordan kan vi bruke betong og sement for å forhindre at kvikkleire forårsaker skade på liv og eiendom?

Katastrofen i Gjerdrum julen 2020 sitter fremdeles dypt i minnet hos mange nordmenn. På grunn av klimaendringene vil risikoen for kvikkleireskred øke i store deler av Norge. Forskere, ingeniører og geologer jobber kontinuerlig med å finne nye løsninger for å forhindre fremtidig skade.

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire finnes under havnivået (den nåværende høyden av hvor havnivået var ved slutten av siste istid) i Skandinavia. Etterhvert som de historiske ismassene smeltet, strømmet de små leirpartiklene med vannet og sedimenterte i det marine miljøet i saltvann langs kystlinjen. Ettersom isen smeltet, steg landet sakte. Leire som tidligere lå under vann var nå hevet over havet. Salt i leirlaget har siden blitt vasket ut på grunn av ferskt grunnvann, noe som drastisk drastisk leirens styrkeegenskaper.

Menneskelig aktivitet utløser halvparten av alle kvikkleireskred

Det var i Sør-Trøndelag i 1978 at verden for første gang fikk se den katastrofale, og ikke minst hurtige, effekten kvikkleire kan ha på omgivelsene. En amatørfotograf var tilfeldigvis ute og testet det nye kameraet sitt da kvikkleireskredet startet. Fotografen filmet store deler av skredet før han selv fikk kjenne på hvor raskt et kvikkleireskred kan utvikle seg da han måtte pakke opp sakene og løpe for livet mens jorden under ham ble flytende. Skredet ble utløst av fyllmasse fra en bonde, og han er ikke den eneste som ubevisst har startet et kvikkleireskred. Menneskelig aktivitet har faktisk skylden for 50 prosent av alle kvikkleireskred i Norge.

Kan man forhindre at hus kollapser?

Når kvikkleire blir utsatt for nok tyngde mister det all styrke og hold på ekstremt kort tid. Det gjør at når uhellet først er ute og kvikkleire blir flytende er ofte for sent å skulle løpe vekk eller på en eller annen måte unngå katastrofen. Er du inne i huset ditt når grunnmuren forsvinner i en elv av leire er det lite du kan gjøre. I et debattinnlegg for Teknisk Ukeblad skriver dataingeniør Erik Solhjell om sin erfaring fra USA og hvordan de bruker solide grunnmurer i betong, uten kjellere, til å forhindre at hus klapper sammen når bakken under blir tatt av skred. Ved å forhindre at hus kollapser under kraften fra den flytende leiren, kan man potensielt redde flere liv og forhindre skade.

Kalk og sement blir brukt til å stabilisere grunnen

For at grunnen hvor bygninger skal reises skal være stødig og trygg blir flere tonn med kalk og sement blandet inn i grunnen. Dette skaper en sterkere flate å bygge på som holder seg stabil, både under byggeprosessen og fra belastning fra selve bygningen, samt belastningen som kommer med bruken av bygningen. I kvikkleireområder er det spesielt viktig å bruke bindemidler som kalk og sement i byggeprosessen for å forhindre skred. 

Vil du lese mer fra Kontrollrådet?