Portlandsementens historie

Ser du en konstruksjon laget av betong i dag, er sannsynligheten stor for at det er portlandsement som er brukt. Portlandsement er den mest brukte sementtypen i verden, og dens historie strekker seg tilbake til 1824, da den ble patentert av engelskmannen Joseph Aspdin.

Portlandsement brukes som bindemiddel i betong, mørtel, sparkel og puss.

Oppkalt etter den engelske Portlandsteinen

Da Portlandsementen ble oppdaget, viste det seg at den hadde egenskaper som skilte den fra sementtypene som ble brukt på den tiden. Den fikk derfor sitt eget navn, og tok over som den foretrukne formen for sement. Når vi snakker om sement i dag, er det som regel portlandsement som menes.

Portlandsementen fikk navnet sitt fordi den når den en herdet lignet den engelske Portlandsteinen. Oppdagelsen av portlandsementen førte til en kraftig forbedring av sementkvaliteten.

Hydraulisk kalk

Teknisk sett er sementformen som ble oppdaget i 1824 en form for hydraulisk kalk. Portlandsementen slik vi kjenner den i dag ble utviklet rundt 1850, da kunnskapen og teknologien rundt sintring økte. Sementen lages fremdeles av de samme råvarene som for eksempel hydraulisk kalk, kalkstein og leire, men brennes ved en høyere temperatur for å få frem de rette egenskapene.

SementproduksjonHvordan produseres sement?

Produksjon av sement kan deles i tre ulike faser: Råvarefremstilling, klinkerproduksjon og oppmaling til sement. Kalkstein er den viktigste råvaren ved fremstilling av sement. I tillegg brukes andre mineraler som silisium, jern og aluminium. I de senere årene har det også blitt mer og mer vanlig å blande inn andre materialer som flygeaske og slagg i sementen og bruk av ren portlandsement er derfor kraftig redusert her i Norge.

Portlandsementen i Norge

Themsen-tunnelen var blant de første store byggverkene der portlandsement ble tatt i bruk. I Norge ble Portlandsementet brukt i byggingen av vestibylen i Oscarshall på Bygdøy. Vestibylen er det første rommet besøkende trer inn i, og minner om et gotisk kapell og har sterke assosiasjoner til middelalderen.

Vestibylen er et avlangt rom, der nedre delen av veggene er dekket i brystpaneler i nygotisk formspråk som ligner på treverk. Men faktisk er de støpt i Portlandsement, og dekorasjonsmalt for å imitere eik og bjørk.

Lese mer om betong, sement og de øvrige produktene Kontrollrådet sertifiserer?