Hva er forskjellen på betong og sement?

Betong og sement er begge materialer som brukes i ulike konstruksjoner og bygningsverk, og har en lang historie innen infrastruktur og byggverk. Materialene er knyttet til hverandre både i bruksområde og innhold, men hva er egentlig forskjellen på de to? Det forteller vi deg her!

Les mer om sement: «Sement – betongens far».

Sement binder materialer sammen

Sement er først og fremst et bindemiddel og et materiale som har det man kaller adhesive egenskaper. Det betyr at det benyttes til å binde andre materialer sammen. Sement kan herde uten tilførsel av oksygen fra luften, også under vann.

Sementproduksjon foregår i tre ulike stadier:

  • Råvareframstilling
  • Klinkerproduksjon
  • Oppmaling til sement

En sterk støpemasse

Sement produseres gjennom en kjemisk prosess, og involverer flere ulike materialer. Sement er sammensatt av ulike typer stoff, som i kombinasjon med vann blir til en sterk støpemasse. En av hovedingrediensene i moderne sement er kalk. I tillegg inneholder sement silisium, jern og aluminium i form av et pulverisert råmel. Råmelet av de ulike materialene smeltes i ovner, og blir omdannet til klinker. Klinkeren males opp, og er det som til slutt benyttes for å blande ut sement.

Les også: «Hvorfor bruker vi kalk i bygningsmaterialer?»

Bindemiddel i mørtel og betong

Sement er det vi kaller det aktive bindemiddelet i både mørtel og betong. Det som skiller disse blandingene er utvalget av materialer. For å blande mørtel som benyttes til murverk, blander man sement, vann og sand. For å fremstille betong blandes sement, vann, sand og enten pukk eller singel.

Den vanligste typen sement er den som kalles portlandsement, som ble funnet opp av mureren Joseph Aspdini 1824. Her kan du lese mer om portlandsement.

Så – hva er betong?

Sement er altså en av bestanddelene i betong. Betong fremstilles ved å blande sement og vann, samt andre materialer som stein og sand. Når sementen reagerer kjemisk ved tilsetning av vann, blir den til hard betong. Denne betongen kan benyttes som byggemateriale i ulike konstruksjoner. Betong som materiale har en lang historie, og varianter av den har blitt fremstilt helt siden oldtiden.

Betongens fasthet bestemmes av forholdet mellom sement og vann i blandingen, og kan derfor variere. Dette kalles betongens vannsementforhold eller masseforhold, eller forkortet v/c.

Betong er et svært sterkt og fast materiale, og er brukt i byggverk innen rekke områder på grunn av sin versatilitet. Hard betong har derimot ikke stor strekkstyrke, og må derfor ofte armeres med stål.

Betong og sement: tilknyttet, men ikke det samme

Den store forskjellen på sement og betong er dermed at sementen er en av ingrediensene for å fremstille betong. Den ene inneholder altså den andre, men de er ikke like og de har svært forskjellige egenskaper. Sement er heller ikke kun brukt for å fremstille betong, men kan benyttes i andre materialsammensetning som for eksempel mørtel.

Vil du vite mer om betong og bygningsmaterialer?