Hva er forskjellen på betong og sement?

Betong og sement er begge materialer som brukes i ulike konstruksjoner og bygningsverk, og har en lang historie innen infrastruktur og byggverk. Materialene er knyttet til hverandre både i bruksområde og innhold, men hva er egentlig forskjellen på de to?

Les «Sement – betongens far» her.

Hva er sement

Sement er et bindemiddel og materiale som har det man kaller adhesive egenskaper. Det betyr at det benyttes til å binde sammen andre materialer. Sement kan herde uten tilførsel av oksygen fra luften, også under vann.

Sementproduksjon foregår i tre ulike stadier:

  • Råvareframstilling
  • Klinkerproduksjon
  • Oppmaling til sement

Sement produseres gjennom en kjemisk prosess, og involverer flere ulike materialer. Sement er sammensatt av ulike typer stoff, som i kombinasjon med vann blir til en sterk støpemasse. En av hovedingrediensene i moderne sement er kalk.

I tillegg til kalk inneholder sement silisium, jern og aluminium i form av et pulverisert råmel. Råmelet av de ulike materialene smeltes i ovner, og blir omdannet til klinker. Klinkeren males opp, og er det som til slutt benyttes for å blande ut sement.

Sement er det vi kaller det aktive bindemiddelet i både mørtel og betong. Det som skiller disse blandingene er utvalget av materialer. For å blande mørtel som benyttes til murverk, blander man sement, vann og sand. For å fremstille betong blandes sement, vann, sand og enten pukk eller singel.

Den vanligste typen sement er den som kalles portlandsement, som ble funnet opp av mureren Joseph Aspdini 1824. Her kan du lese mer om portlandsement.

Hva er betong

Sement er altså en av bestanddelene i betong. Ved å blande sement og vann, samt andre materialer som stein og sand, får man det vi kaller betong. Sementen reagerer kjemisk ved tilsetning av vann, stivner og blir til hard betong. Denne betongen kan benyttes som byggemateriale i ulike konstruksjoner.

Betongens fasthet bestemmes av forholdet mellom sement og vann i blandingen, og kan derfor variere. Dette kalles betongens vannsementforhold eller masseforhold, eller forkortet v/c.

Betong er et svært sterkt og fast materiale, og er brukt i byggverk innen rekke områder på grunn av sin versatilitet. Hard betong har derimot ikke stor strekkstyrke, og må derfor ofte armeres med stål.

Betong som materiale har en lang historie, og varianter av den har blitt fremstilt helt siden oldtiden.

Betong og sement: tilknyttet, men ikke det samme

Den store forskjellen på sement og betong er dermed at sementen er en av ingrediensene for å fremstille betong. Den ene inneholder altså den andre, men de er ikke like og de har svært forskjellige egenskaper. Sement er heller ikke kun brukt for å fremstille betong, men kan benyttes i andre materialsammensetning som for eksempel mørtel.

Vil du vite mer om betong og bygningsmaterialer?