Hvordan fungerer armert betong?

En av de store fordelene med betong er materialets store trykkstyrke. Betong har derimot liten strekkstyrke. For at en betongkonstruksjon skal tåle strekkpåkjenninger, må den derfor armeres. Armert betong er betong som har blitt forsynt med stenger eller kabler av stål eller glassfiber, slik at de to materialene virker sammen og gjør betongen sterkere.

Sterkt materiale som tåler det meste

Armert betong er et meget motstandsdyktig materiale, og blir ikke ødelagt av verken varme eller fukt. Betong kan ikke brenne og slipper ikke ut skadelige gasser ved høy varme. Betong armert med stål tåler trykkbølger fra eksplosjoner og er meget motstandsdyktig når det kommer til jordskjelv. Armert betong klarer nemlig å absorbere energien som kommer fra skjelvet eller eksplosjonen.

Les mer: «De første norske byggene i armert betong».

Tre typer armering av betong

Det finnes tre typer armering av betong:

  • slakkarmering
  • spennarmering
  • fiberarmering

Stålet eller glassfibrene i betongen opptar strekkpåkjenningen, og sørger for at betongen blir anvendelig i konstruksjoner hvor den ellers ville vært for svak. Armeringen er fullstendig innstøpt av betongen, og betongen fungerer som korrosjonsbeskyttelse for stålet. Konstruksjoner i utsatte områder eller i aggressive miljø må øke mengden betong rundt armeringen, slik at materialet blir mer motstandsdyktig mot slike forhold. Denne typen forsterkning er mulig fordi både betongen og det armerte stålet har samme egenskaper når det kommer til varmeutvidelse.

Når brukes armert betong?

Fordi armert betong er et materiale som tåler både vann, ild og stor trykkbelastning, kan det brukes i mange ulike konstruksjoner. Det brukes i alt fra bygninger, demninger og tuneller – både over og under vann. Armerte betongkonstruksjoner blir også brukt i installasjoner for utvinning av olje og gass. Dette har ført til en videreutvikling av både beregnings- og produksjonsmetoder.

Forskning på nye og mer miljøvennlige løsninger

Det er et stort behov for armert betong innenfor mange ulike installasjoner. Bygging med betong kommer på tredjeplass i utslipp av CO2. Forskere fra NTNU og Sintef, samt prosjekteier Hydro og industripartnerne Norcem og Veidekke har i flere år jobbet med en ny og mer miljøvennlig løsning innen armert betong. Prosjektet DARE2C (Durable Aluminium Reinforced Environmentally-friendly Concrete Construction) forsker på bruk av aluminium i armert betong.

Tidligere har dette vært umulig på grunn av høyt PH-nivå i betong. Forskere har funnet en løsning på dette problemet, nemlig å gjøre betongen mindre basisk. Dermed kan man bruke aluminium som armering i betong. Dette gir et mye lavere CO2-utslipp enn de tradisjonelle armeringsmaterialene, i tillegg til at betongkonstruksjonen kan bygges med mindre dimensjoner. Aluminium i betongarmering er fortsatt i utviklingsfasen, men ideen har et enormt potensiale og har blitt meget godt mottatt.

Les mer om armering med aluminium på sintef.no

Ønsker du å lære mer om betong?

Da anbefaler vi disse artiklene: