Demninger i Norge – fra de største til de vakreste

Demninger har vært, og fortsetter å være, en viktig del av norsk industrihistorie. Her får du en oversikt over norske dammer - fra de største til de vakreste

Demninger i Norge – fra de største til de vakreste

Norge er et land med helt spektakulær natur, med høye fjell og imponerende fossefall. På grunn av de mange vann og tilgangen på ferskvann som finnes naturlig i Norge, har vi ikke hatt like stort behov for å bygge demninger som mange andre steder i verden. Men demninger har likevel vært en viktig del av norsk industrihistorie, ikke minst med tanke på produksjon av vannkraft. Det er heller ikke et tema som har vært helt uten kontroverser, som for eksempel utbyggingen av Alta Kraftverk ved Virdnejávri i Alta-Kautokeinovassdraget.

Altadammen, Virdnejávri – Norges høyeste demning

Da de første planene for utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget ble lagt i 1968 var dette starten på en 14 år lang konflikt mellom samiske- og miljøverninteresser mot vannkraftutbygging i Indre Finnmark. Det var første gangen hvor samiske rettigheter fikk så stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og slagordet “la elva leve” ble en del av det norske folkespråket.

På tross av store protester og sivil ulydighet ble Altadammen omsider bygget, dog i en mye mindre skala enn opprinnelig planlagt. Det var en dam som skulle forandre Norgeshistorien og samepolitikken for alltid. I tillegg gav den oss Norges høyeste dam. Den massive buedammen i betong har en høyde på hele 145 meter.

Storglomvatn – Norges største demning

Med et nyttbart magasin på 3506 m3 er Storglomvatn Norges største demning, og Norges største reguleringsmagasin regnet etter vannvolum. Vannet finner du i idylliske Meløy kommune i Nordland. Opprinnelig var det Glomfjord Kraftverk som startet oppdemmingen av vannet i 1912, og det ble videre utbygget både under andre verdenskrig da kraftverket ble tatt over av nazistene, og videre utover femtitallet. På 80-tallet ble imidlertid antall aggregater redusert fra seks til ett. I 1993 startet en videre oppdemming av Storglomvatnet sammen med Holmvassdammen og ble tilslutt det som i dag er Norges største demning.

Blåsjø – Norges mest produktive vannmagasin

Den mest produktive dammen i Norge med tanke på energiproduksjon er også den nest største når det kommer til vannvolum. Blåsjø ligger på grensen mellom Agder og Rogaland og har et vannvolum på 3105 m3 og et energiinnhold på 7,8 terrawattimer. På det høyeste ligger dammen hele 1055 meter over havet. Det er hovedmagasinet til Ulla-Førre kraftverkene som utnytter vann fra flere vannmagasin og elver i Rogaland og Agder. Det store vannmagasinet har flere demninger hvor den største er Oddatjørndammen i Suldal kommune i Rogaland, som også er den høyeste steinfyllingsdammen i Norge, og Førevassdammen, også i Suldal, som er Norges største betongdam.

Kongens Dam – Norges eldste demning?

Det som regnes som Norges eldste demning er Kongens Dam i Telemark, som ble bygget på 1700-tallet. Men hva som egentlig er den eldste dammen i Norge er vanskelig å si nøyaktig, det handler jo også litt om hva som er å regnes for å være en demning. I Molandsvassdraget i Arendal er Kjærhølstemmen en oppbygget del av Molandsvatnet ved bruk av en Stem, et gammelt ord for demning, hvor de eldste delene sannsynligvis er fra 1600-tallet.

Norges vakreste demning?

Noen vil kanskje hevde at demninger med sitt industrielle inngrep i naturen ikke kan være vakre, men her må vi i Kontrollrådet si oss sterkt uenige. Fra gamle murdammer med sin mosekledde sjarm, til elegante betongdammer som buer seg inn mot innsjø og vann, mener vi klart at demninger absolutt kan være vakre. Men hva er Norges vakreste demning?

Damkrona er en hederspris som blir delt ut av Den norske damkomitee. Vinneren av Damkrona 2021 var Fiskevatnet i Samnanger kommune. Tidligere vinnere av prisen er blant annet Sønstevatn dam i 2015 og Telemarkskanalen i 2011.

Les mer fra Kontrollrådet: