Ferjefri E39 – Norges største samferdselsprosjekt

Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i Norges historie. Det skal knytte Norge sammen, fra Kristiansand i sør og helt opp til Trondheim.

Inkludert fjorder og øyer er norskekysten den lengste i hele verden. Strekningen fra Kristiansand til Trondheim er på omtrent 1100 kilometer og har i dag hele syv ferjesamband og en kjøretid på 21 timer. Målet er å redusere denne tiden med 10 timer, til nesten halvparten av hva den er i dag. 

Men det er ikke bare å erstatte ferjer med broer og tunneler som skal til for å oppnå dette målet. For å gjøre det mulig å kjøre fra Kristiansand til Trondheim på 11 timer må også veiene langs strekningen utbedres. Veien strekker seg over et område som er svært utsatt for vær og vind, og som også har en del geologiske utfordringer med høye fjell, trange fjorder og nærhet til havet. Ferjefri E39 er det desidert største og mest ambisiøse samferdselsprosjektet i Norges historie.

Prosessen så langt

10 % av prosjektet er så langt gjennomført. Fjordkryssingene Rogfast, Hordfast, Byrkjelo-Grodås, Ålesund-Molde, Sulafjorden og Halsafjorden er under forskjellige stadier i utredning og gjennomføring. Fjordkryssingen i Rogfast står som den neste på listen, og første spadetak ble satt i bakken 22. september 2021.

Samarbeid mellom flere fagområder

For at et så ambisiøst prosjekt skal fungere er det mange fagområder som må jobbe samtidig i tett dialog. For å utvikle nye teknologiske løsninger er samarbeid mellom flere forskjellige områder, fra konstruksjon og vegdrift til teknologi, miljø, samfunnsøkonomi og transportmodellering, helt essensielt. Norske fjorder kan være ganske dype, Sognefjorden er verdens dypeste fjord med en dybde på 1300 meter eller 1,3 km. Dette er et enormt prosjekt som krever et høyt nivå av planlegging og samarbeid.

Så mye vil ferjefri E39 koste

Selve prisen på prosjektet har vært mye omdiskutert og den forventede totale kostnaden har variert betydelig. Den første prisantydningen i 2007 ble satt til 50 milliarder kroner. Dette ble senere hevet til 150 milliarder i 2013 før det igjen ble hevet til 340 milliarder, til det i 2019 ble anslått at kostnadene samlet sett ville ende på mellom 400 og 500 milliarder kroner. Uansett hvor det endelige tallet lander kan vi si med sikkerhet at E39 vil få en ganske stor prislapp.

Økonomiske muligheter

Selv om kostnadene til ferjefri E39 er store er det også flere økonomiske muligheter som er noe av drivkraften prosjektet. Ferjefri E39 har et stort økonomisk potensiale både for den lokale økonomien og for varetransport, næring og industri. Nye E39 går gjennom tre av de mest industrialiserte fylkene i Norge: Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. I Ålesund og Molde kan det potensielt bli et felles arbeidsmarked, noe som vil heve den finansielle posisjonen i området. Hvordan et nytt E39 vil påvirke Norge er usikkert, men det økonomiske potensialet for fremtidig næringsutvikling i regionen er enormt.

Les flere artikler fra Kontrollrådet: